Den statliga myndigheten Vinnova har tillsammans med Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio inlett ett samarbete som syftar till att motverka ”fake news”. Det handlar om att skapa en digital plattform som kan ”sålla” i nyheter och upptäcka vad som är fake news och inte. Projektet får hela 13,5 miljoner av Vinnova. Det här är inte något staten borde ägna sig åt. 

Fake news kan innebära två olika saker. Antingen en rent falsk nyhet som är ute efter att dessinformera. Dessa förekommer inte så ofta varken i Sverige eller i USA och har inte så stor påverkan på vanliga människor Det kan också vara en nyhet som med avsikt är vinklad och inte ger hela bilden av en situation, men som de facto inte är falsk. Det är det sistnämnda som mediahusen nu ska anfalla.

Projektet syftar till att ”minska risken för att falska och irrelevanta fakta når publiken”. Nu ska alltså staten tillsammans med de stora mediahusen gå in och bestämma vad som är relevant respektive irrelevant fakta. Samhället vi lever i är komplext och det finns alltid fler än en sida av ett mynt. Därför borde inte staten få bestämma vilka nyheter som är vinklade eller inte, det är upp till nyhetskonsumenten. Det är aldrig ett bra tecken att staten och medier börjar samarbeta, de ska vara högst oberoende av varandra. 

SVT:s förtroendesiffror sjönk i år till 60 % av Sveriges befolkning  Istället för att få någon sorts panik och börja bekämpa fake news borde de lägga sina resurser på att öka sin kvalitativa journalistik så att de kan vinna tillbaka förtroendet. Och att staten väljer att finansiera ett sådant projekt är för mig oförståeligt, de borde helt och hållet hålla sig utanför den journalistiska sfären. Tycker man att fake news är ett stort problem borde man istället lägga ännu större vikt vid källkritik och nyhetsvärdering i skolan så att människor kan få verktygen att bilda sig sin egna uppfattning, utan statens påverkan.

Erik Ekerlid

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Erika Apéll