Månad: april 2020

Lafferkurvan får mig att vilja höja skatten

1974 i USA klottrade Arthur Laffer, Ronald Reagans ekonomiska rådgivare, en liten teoretisk ekonomisk modell på en servett under en middag i Washington. Likt Sveriges Januariavtal blev den här lilla “servettskissen” senare riktlinjer för den nationella politiken. Modellen på servetten visade en kurva som beskrev förhållandet mellan skattesatser och skatteintäkter. Både vid skattesatsen 0% men också vid skattesatsen 100% kommer skatteintäkterna bli 0. Har man en skattesats på 100% kommer det nämligen inte löna sig att göra några affärer alls, förutom på svarta marknaden. Kurvan som illustrerar det implicerar alltså att det finns en viss punkt, “maximipunkten”, där en höjd skattesats inte längre leder till ökade skatteintäkter. Det var en av satserna Reaganadministrationen använde för att rättfärdiga liberaliseringen av USA:s marknader, vilket blev starten på den “nyliberala eran”. 

Än idag används lafferkurvan som argument mot socialdemokrater som vill höja skatten. “Höjd skatt leder inte till förbättrad välfärd, det är sänkt skatt som gör det!”, hävdar liberaler och hänvisar till lafferkurvan, som visar att den svenska skattesatsen överträtt gränsen där höjd skatt inte längre leder till ökade skatteintäkter. Det är absolut nödvändigt att peka ut när skattehöjningar är kontraproduktiva. Ska man höja skatten bör man ju ha riktigt goda skäl för det. Men gör man inte en liberalismen en björntjänst när man säger att man vill sänka skatten för att öka skatteintäkterna? Bör man som liberal vilja att staten ska få mer pengar och bli större? Senast jag kollade var det en mindre stat liberaler vill uppnå. Låt mig utveckla. 

Att sänka skatten kan motiveras med att det leder till ökad individuell frihet. Ju större del av min lön jag får behålla desto friare är jag – i proportion till staten. Att staten exempelvis bara skulle få ta ut 20% av min lön istället för 30% betyder ju att det statliga ingripandet i mitt arbete blir en tredjedel mindre. Men om lafferkurvan har rätt, och den sänkta skatten faktiskt leder till en mer förmögen stat, och jag implicit gör staten rikare på bekostnad av min individuella ofrihet, gör jag då verkligen den allmänna friheten en tjänst?

Att mäta frihet i termer av “frihet från staten” kan göras på olika sätt. Friheten från skatt – skyldigheten att betala en del av din inkomst och konsumtion till staten – eller friheten från statlig intervention – vilket gäller lagar och annan statlig paternalism. Att vilja sänka skatten för att öka skatteintäkterna gör dig mer fri i termer av inkomst – men mindre fri i termer av statens möjligheter att verkställa sin paternalistiska politik. Skattesatser är en viktig frihetsfråga, men om det ska bekostas av en ökad storlek av staten, som i sig är ett större hot mot friheten, är det enligt mig inte värt det. Lafferkurvan är till för skatteplanerare och socialdemokratiska byråkrater. Inte för liberaler. 

Leo Sokolow Romin

Skribent Radikalt Forum

Radikalt Forum presenterar nya redaktionen

Sedan 1968 har unga och radikala liberaler skrivit i Radikalt Forum om ideologi och sina generationers brännande frihetsfrågor. Om som störtats, murar som fallit och friheter som vunnits. Nu tar ett nytt decennium för Liberala Ungdomsförbundet vid, och med det även det nya verksamhetsåret för Radikalt Forum. LUF Storstockholm har nu nöjet att kunna presentera årets redaktion.

Leo Sokolow Romin

Leo studerar filosofi, ekonomi, och politik på Stockholms Universitet och har tidigare skrivit i Radikalt Forum som gäst, men kommer under året vara ordinarie skribent. De frågor som intresserar Leo mest är idé- och kulturdebatt eftersom det pågår ett ideologiskt krig under ytan för få fokuserar på. Leo gick med i LUF för att få större förståelse för hur svensk liberalism ser ut och för att bidra med att knuffa vår stolta idétradition i rätt riktning. En av hans politiska förebilder är Fredrik Malm, eftersom han talar ideologiskt om såväl utrikesfrågor som inrikespolitik.

Ebba Gretander

Ebba läser andra året av ekonomiprogrammet på gymnasiet och det hår året blir hennes första som skribent. Utanför LUF och studier ägnar sig Ebba bland annat åt att jobba som simlärare. Hon gick med i LUF under valrörelsen 2018 och hennes hjärtefråga är jämlikhet. Oavsett förutsättningar och bakgrund ska man ha samma rättigheter och möjligheter. Likt många ideologiska liberala feminister är Birgitta Ohlsson, före detta chefredaktör för Radikalt Forum, en av de politiker Ebba ser upp till mest.

William Rune

William går andra året på teaterprogrammet på gymnasiet, och är nyvald ledamot i klubben LUF Västra Stockholm. Han gick med i LUF när han insåg att det faktiskt är kapitalism som lett till det välstånd vi åtnjuter idag. Williams politiska förebild är kanske en något otippad för en liberal, men det är miljöpartisten Daniel Helldén som kan det där med framkomlighet i en stad. Inte helt otippat är hans hjärtefråga trafikpolitik, en fråga fler borde få upp ögonen för.

Marcus Willershausen

Tidningen kommer fortsätta ledas av Marcus som gör sitt andra år som chefredaktör. Sedan januari arbetar han som förbundsorganisatör för LUF på nationell nivå, och sedan februari sitter han som andra vice ordförande i LUF Storstockholm. Hans främsta hjärtefråga är försvars-och säkerhetspolitik eftersom det är ett fundament för det liberala samhället vi lever i. En politisk förebild är Ulf Kristersson som trots sitt parti är en liberal folkpartist i själen.

Jag är övertygad om att vi under året kommer fortsätta belysa viktiga frågor för liberalismen. Dels ideologiska dilemman, viktiga principer och friheter, men också vad för roll LUF och Liberalerna ska spela i kampen för en friare värld. Det är vår uppgift att vara med och staka ut grunderna för den liberalismen vi vill se i Sverige, Europa och världen. För det vill jag att Radikalt Forum ska vara en naturlig plattform för oss i LUF

Redaktionen för Radikalt Forum

© 2021 Radikalt Forum

Tema av Anders NorenUpp ↑