I länken nedan finner du årets andra nummer som bland annat innehåller:

  • Emil Carlsson om Afganistan
  • Distriktsordförande Marcus Willershausen om borgerligheten
  • En kort hälsning från en italiensk partiledare

Radikalt-forum-nr-3-2021