Eleverna som glöms bort

Det finns barn som inte räknas. Bokstavligen. Eller snarare, med siffror. Barn som inte syns i statistiken. Elever som är hemma under längre perioder, antingen som sjukanmälda eller vars frånvaro registreras som ogiltig. Samtidigt sägs skolan vara för alla. Hur hänger...