Letter from the Editor – Saga Bowallius

Jag minns så väl de där många karriärföreläsningarna i högstadiet, som skolan satt in för att lugna eleverna inför gymnasievalet. Budskapet var alltid detsamma: det spelar egentligen ingen roll vad du läser på gymnasiet, du kommer hamna där du hamnar ändå. Någonstans...

REPLIK: Nej tack till ett nytt mansideal

I ett debattinlägg om könsroller skriver Erika Apéll att det långsiktiga målet bör vara att dessa ska elimineras helt. Inlägget innehåller flera vettiga slutsatser, och jag håller med om att män och kvinnor givetvis bör dömas efter samma etiska måttstock. Däremot är...

Nej tack till ett nytt mansideal

Människan definieras av otaliga biologiska faktorer. Majoriteten av dem ges ingen större vikt när vi pratar om sociala samspel och beteenden. Däremot är uppdelningen mellan, och generaliseringen av, män och kvinnor så allmänt accepterad att det är intressant hur lite...

Mer jämnställdhet åt studenterna!

”Det här är egentligen något för dem som pluggar genusvetenskap på Södertörn…” Det var en av många kommentarer som jag fick höra under ett seminarium om minoriteter och likabehandling. Inför det här seminariet hade en fått skriva en uppsats där en reflekterade kring...

Radikalt Forum söker redaktion för 2018!

Gillar du att skriva? Vill du testa att skriva om något du faktiskt tycker, och kommentera debatten? Då är Radikalt Forum något för dig! Som LUF Storstockholms medlemstidning har Radikalt Forum i ett halvt sekel varit startpunkten för flera av LUF – och Sveriges...