Knarkpolitiken din mamma köper

Att narkotikafrågan är en av de mest polariserade i svensk politik idag är det ingen tvekan om. I få andra frågor betonas känsloargument och moral så starkt, i få frågor är det så accepterat att välja inte bara sin egen åsikt utan även sin egna fakta, sin egen...

Friheten som är till för nästan alla

En nazistdemonstration är inget en rimlig människa vill ha på sina gator. Inte heller ska en rimlig människa vilja förbjuda den.  I veckan har  stor medial uppmärksamhet riktats mot Göteborg. Där har nazister, under den judiska högtiden Jom Kippur, fått tillstånd att...

Vad är ett namn?

What’s in a name? that which we call a rose  By any other name would smell as sweet; Så skrev Shakespeare för över fyrahundra år sedan, och idag ekar jag hans fråga, vad är ett namn? Om vi bortser från det filosofiska blir frågan relevant i dagens politik. Vad är ett...

Staten ska inte kräva så mycket, faktiskt

Inför nästa års budget syns det tydligt att regeringen har gett Vänsterpartiet ett enormt inflytande. För att nämna några exempel föreslås vinsttak för företag inom välfärden, höjd skatt på sparande inom formen ISK och höjt studiebidrag för universitetsstudenter.   I...

Låt bli då

I den stora hög med nyhetshändelser och skandaler på sistone är det framförallt två saker som sticker ut lite extra för mig och påminner mig om varför jag tycker det är så otroligt viktigt att stå upp och kämpa för det fria samhället. “Vinstbegränsning” och förbud mot...