Mer makt åt rektorerna!

  Rektorer är ledarna för våra skolor, och det är deras ansvar att se till att eleverna får den bästa utbildningen som möjligt. Det är därför viktigt att rektorer har tillräckligt med befogenheter för att fatta beslut som förbättrar elevernas undervisning. Tyvärr...