Att hata privatiserad sjukvård mer än att bry sig om de sjuka

 

Sophiahemmets ätstörningsklinik är ett av landets bästa. här hjälps hundratals patienter med ätstörningar varje år. Sophiahemmet tillsammans med andra ätstörningskliniker runt om landet är en del av en privat koncern vid namn Mando Group som har utvecklat sin egen behandlingsmetod baserad på forskning från Karolinska institutet om ätbeteende och mättnad.

Mando bidrar med hela 41 av 58 slutenvårdsplatser i Stockholm. De visar konstant goda resultat vilket har lett till att de har fått flera priser genom åren. Trots detta har Region Stockholm, som just nu är vänsterstyrt, bestämt sig för att stänga ner kliniken. 

Samtidigt som antalet människor som lider av ätstörningar ökar och vårdköerna blir längre, stängs nu kliniken ner av ideologiska skäl. Vad ska hända med de 190 000 människorna i Sverige som lider av ätstörningar? Ska regionerna låta dem falla djupare ner i sin ätstörning för varje dag som går utan att de ens har möjligheten att få hjälp?

När maten blir till ens största fiende är det viktigt att det finns resurser så att man kan agera snabbt. Anorexi har den högsta dödligheten av alla psykiatriska sjukdomar, tio procent av de som lider av sjukdomen dör. Därför är det sjukt att Region Stockholm inte har lagt ut förslag på att utöka antalet kliniker, utan istället på att stänga ner välfungerande kliniker bara för att de är privatägda. 

Nathalie Dalnor, skribent

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: