Avskaffa det manliga förmyndarskapet i Saudiarabien

Åttonde mars. Internationella Kvinnodagen. Dagen vi uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation runt om i världen.

Sverige har många steg kvar att ta innan vi kan kalla oss ett fullt jämställt land. Men samtidigt har svenska kvinnor tillgång till friheter som många kvinnor runt om i världen enbart kan drömma om.

Så idag blickar vi ut över världen.  Vi visar solidaritet gentemot de kvinnor som varje dag lever under förtryck och patriarkala strukturer.

Dagen till ära arrangerar LUF Storstockholm en manifestation tillsammans med Glöm Aldrig Fadime och Pela, Liberala Kvinnor Stockholm och Liberala Studenter Stockholm utanför Saudiarabiens ambassad. 

De saudiarabiska kvinnorna lever utan rätt till frihet. De lever under ett rättsligt förankrat manligt förmyndarskap. Den institutionaliserade ojämställdheten begränsar kvinnornas rätt till ett fritt liv.

Saudiarabien har ratificerat konventionen ”Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)”. Konventionen åsyftar till att avskaffa all form av diskriminering mot kvinnor. Det senaste årtiondet har landets regering genomfört vissa mindre reformer för att förbättra situationen för kvinnorna. Men det är tydligt att det går alldeles för långsamt och att regeringen inte tar sitt åtagande av konventionen på allvar.

En saudiarabisk kvinna behöver idag godkännande av en manlig förmyndare för att kunna ingå äktenskap. För att kunna studera. För att kunna resa. För att kunna uppsöka sjukhus. För att arbeta.

En saudiarabisk kvinnas vittnesmål i domstol väger häften så tungt som en mans. En saudiarabisk kvinna måste klä sig enligt strikt klädkod. Saudiarabiska kvinnors skolor får sämre resurser och erbjuds ett mindre utbud av kurser.

Åttonde mars. Internationella Kvinnodagen. Idag manifesterar vi utanför Saudiarabiens ambassad för att visa vårt stöd för kvinnorna i Saudiarabien. För att uppmärksamma att landets kvinnor har rätt till frihet och ett jämställt liv. 

Caroline Rhawi

1:a vice ordförande LUF Storstockholm

Skribentfoto: Erika Apéll

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: