Betygshetsen är inte betygens fel – den är hetsens fel

För fem år sedan införde Alliansen, med Liberalerna i spetsen, ett nytt betygssystem. Kritiken mot det nya A till E-systemet var – och är fortfarande – enorm, eftersom man menar att det stressar eleverna.

Den främsta anledningen att förnya betygssystemet var att det skett en så kallad betygsinflation i det gamla MVG-systemet. Att få de högre betygen hade blivit för lätt och systemet hade blivit för godtyckligt. Ett nytt betygssystem fick bukt med detta problem genom att höja kraven för varje betyg. Genom fler betygssteg blev också bedömningen mer precis.

Jag tillhör den första av de två årskullar som gått i både MVG och A-E-systemet. När jag som 16-åring för första gången satte min fot på gymnasiet bara för att få kriterierna ”utförligt och nyanserat” inmatade i huvudet i varje ämne var jag också kritisk. Jag var rädd för vad som skulle hända när vi skulle söka in till universiteten och jag oroade mig för att inte längre få de högsta betygen med samma insats.

Såhär i efterhand tycker jag dock att det har löst sig väldigt bra. Personer som kommer ur det nya betygssystemet har fått en egen antagningskvot till universiteten och jag som hade höga betyg fick mer utmaning i och med de höjda kraven. Jag upplever även att vi som gått i gymnasiet enligt den nya läroplanen är bättre förberedda för universitetetsstudier.

Men även om jag idag vet att betygsreformen varit bra för mig, och även om 8 av 10 elever samt 9 av 10 lärare håller med om att betygen är rättvisa, så är det många elever som idag är stressade och oroade. Psykisk ohälsa är ett enormt problem bland unga. Bostadsmarknaden är dålig. Arbetsmarknaden är dålig. Unga är rädda och arga och ilskan och oron tas ut på betygssystemet.

Men även om den psykiska ohälsan är hög kan vi inte sänka betygskraven för att elever ställer för höga krav på sig själva. Att kraven höjts för att få godkänt är något som är bra för svenska elevers kunskapsnivåer. Och att kraven höjts för att få de högre betygen innebär inte att det är svårare att visa vad man kan, utan endast att det finns större möjligheter att få det betyg som motsvarar ens prestationer.

Ja, det är svårt att få de högre betygen och jag har full förståelse för att det kan kännas jobbigt. Men att en elev ska känna att den är bra eller duktig nog kan inte vara betygssystemets uppgift – var och en måste kunna ha rimliga krav på sig själv. Vi lever i en värld där det alltid kommer finnas krav vi inte når upp till. Oavsett om det är kroppsidealet, antalet vänner, likes på instagram eller betygskriterier kommer det alltid finnas både uppnåeliga och ouppnåeliga mål. Vi lever i en hetsig tid som alltid kommer ställa krav.

Problemet är därför inte betygen – det är hetsens. Det nuvarande betygssystemet är både mer rättvist och uppmuntrar till kunskap. Vi måste istället lösa problemen på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden och vi måste se till att alla får den psykiska hjälp de behöver för att må bra. Vi måste lära unga att det ibland är okej att säga nej till de högsta kraven och inse att man är bra nog oavsett prestation. Det är där utmaningen ligger – inte i betygssystemet.

 

Saga Bowallius,

Redaktör Radikalt Forum

13920869_10209428128915316_1238897827196507290_n

Saga Bowallius. Foto: Privat

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: