Det är dags för treterminssystem i skolan

Jag tror många av er kan känna igen den härliga känslan när man i juni står på skolgården och sjunger “Den blomstertid nu kommer” och har ett nästan tio veckor långt sommarlov framför sig. Jag själv står inför mitt sista sommarlov och trots att jag verkligen ser fram emot det så kan jag för första gången inte riktigt njuta fullt ut. Jag har blivit medveten om att många barn inte har den trygghet som de har rätt till hemma. Deras skyddsnät och frizon finns i skolan och den tryggheten försvinner i och med att skolan stänger under en längre tid. Det långa sommarlovet drabbar även de elever som har en fungerande hemmiljö då det påverkar det strukturerande lärandet som skolan står för. Ett alternativ skulle kunna vara att byta ut det traditionella tvåterminssystemet till ett treterminssystem med bibehållna lov.

Detta skulle kunna utformas på olika sätt, men ett förslag skulle kunna vara att första terminen sträcker sig från  början av augusti till slutet av oktober. Därefter får eleverna höstlov i två veckor. Andra terminen börjar således i mitten av november och pågår till slutet av februari med två veckors avbrott för jul- och nyårsledighet samt avslutas med ett sportlov. Den tredje och sista terminen får löpa fram till midsommar med avbrott för en veckas påsklov.

Sommarlovet blir således ungefär sex veckor långt och jag förmodar att detta skulle leda till en ökad kontinuitet i studierna över hela året. Utifrån egna erfarenheter och diskussioner med andra så har jag noterat att många upplever att de under sommarlovet förlorar mycket av de kunskaper som de förvärvat under skolårets gång. Utöver det tidigare nämnda så tappar man även studieteknik och de dagliga rutinerna som skolan bidrar med. Min erfarenhet är att det krävs någon månad för att komma igång igen vilket minskar effektiviteten i inlärningen under höstterminens första del. Denna period skulle minimeras vid ett införande av ett tre-terminssystem.

Jag tror att detta system skulle gynna både elevers och lärares psykiska välmående och leda till en bättre balans mellan arbete, lärande och återhämtning. Istället för att ha enbart ett långt sommarlov så förlängs höst- och sportlov med en vecka vardera med möjlighet till ökad återhämtning under pågående läsår.

En ny tid kräver nya lösningar. Tvåterminssystemet utgår ifrån bland annat de behov som fanns i det forna bondesamhället utifrån skördetider och religiösa högtider. Behov som idag är irrelevanta och därför är det hög tid att se över alternativa lösningar för framtiden. I ett modernt samhälle behåller man inte gamla system av gammal ohejdad vana eller för att tillfredsställa elever och lärares önskemål om långa sommarlov. Skolan bör vara utformad så att det gynnar elevernas kunskapsinlärning och möter de behov som finns i samhället idag.

Ebba Gretander

Skribent Radikalt Forum

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: