Det är synd om globalismen

Jättesynd faktiskt. Missförstådd och attackerad från många olika håll. Anklagad för att vara orsaken bakom allt från terrorism och skövling av skog till att ligga bakom extrem fattigdom i världen, som dessutom ändå snart ska gå under. Nej, det är synd om globalismen, och, med förbehåll för att låta allt för självömkande, synd om oss trofasta anhängare och stolta försvarare av denna eländets drivkraft.

Men ändå så gör vi just det, försvarar globalismen. Vi gör det för vi tror oss veta bättre. Eländet i världen ökar ju inte alls, utan tvärtom -för den som tvivlar eller vill stärka sin övertygelse så finns alltid exempelvis de fantastiska Gapminder och Our World in Data.

Samtidigt får vi inte glömma bort just vad det är som gör globalismen så viktig utöver det rent objektivt mätbara. Globalismen är en oerhört viktig idé därför att den bryter med en väldigt väldigt gammal tanketradition. Nämligen den om att människor är uppdelade i och tillhör länder. Själva grundidén om nationalstater upplöses och deras existensberättigande ifrågasätts genom att man ser människan som ett globalt väsen. Den här principen är viktig i sig och förtjänar att försvaras och talas mer om. Vi liberaler är ofta väldigt bra på att förklara de praktiska fördelarna med en idé, men ofta betydligt sämre på att kommunicera värdet av ideerna och principerna i sig.

När man väljer att fokusera på det rent materiella så finns det en risk att man börjar betrakta både principer och människor som ett medel snarare än ett mål. Det är dessvärre samma tanke som ligger till grund för protektionismen och isolationismen. Människorna i ett land betraktas som en ekonomisk variabel under styrning av den staten. Det här legitimerar sådant som tullar, som annars kan betraktas som en skatt på att födas och leva i ett visst land, och många begränsningar av olika fri- och rättigheter som exempelvis fackbildning. Men det är just det här tänkandet man måste våga göra avsteg ifrån. Ingen människa är till för att gynna ett visst land, och i synnerhet inte när denne inte ens kunnat välja det här landet själv. Synen på människor som ekonomisk variabel eller produktionsmedel är farlig och hindrar liberal utveckling.

Att jag genom den hittills uppnådda globaliseringen kan läsa en bok skriven av en sydkorean, lyssna på musik av en kanadensare, äta mat från indien och titta på en tavla från Sydafrika är allting helt fantastiskt. Men, det är inte fantastisk därför att dessa “varor” kommer från de här specifika länderna eller är ur mitt perspektiv att betrakta som “exotiska”, utan därför att de kommer från människor som i grund och botten är precis som jag själv och som har skapat något bra och helt enkelt råkar vara födda på en annan bit av vår lilla blå planet.

Att frigöra människans identitet från staten är ett viktigt steg mot en allt ljusare framtid. Vi går från att alla ha varit, ofta motvilligt, instängda i varsitt hus till att vi snart kanske kommer leva under ett och samma tak. Vägen dit är dock varken enkel eller rak och motståndet är stort. Men vägen mot framtiden och vägen till frihet har aldrig varit enkel. Därför är jag så glad över att vi kan stå enade när de rödbruna vindarna blåser allt hårdare.

Philip von Schéele

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Privat

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: