EP-valet är viktigare än på länge

 Förra helgen (17-18 november) hade Liberala Ungdomsförbundet sin nationella kongress. Förutom att samlas och diskutera politik, stadgar, med mera var ett av helgens huvudfokus det kommande Europaparlamentsvalet. Det valet brukar ofta hamna i skymundan men det kommande valet kommer bli det viktigare än på länge. EU-kritiska Partier runtom Europa får allt mer mark. Det här valet kommer att bli en temperaturmätning på folkets inställning till EU. Det är därför det är viktigare än någonsin att engagera sig och att faktiskt rösta i EP-valet nästa år.

 

Många känner att deras röst inte spelar någon roll i virrvarret av röster inom EU. Men sanningen är att din röst kan lyfta fram de kandidater som du tycker driver den bästa EU-politiken. Politiken som drivs inom Europaparlamentet påverkar dig som individ i ett land inom EU i allra högsta grad. För att kunna påverka politiken i den riktningen som du tycker är bäst är det därför viktigt att du röstar. Det är värt att ta sig en timme och kolla igenom partiernas EU-politik och vilka kandidater de lyfter fram inför valet. Din röst kommer att kunna påverka miljontals om inte hundra miljontalsmänniskors liv. Varför ska man slänga bort den möjligheten genom att inte rösta?

 

Men vad är anledningen till att röstdeltagandet är så lågt i EP-valet i jämförelse med riksdagsvalet? Det beror troligtvis på att få har insyn i den europeiska politiken och hur de beslut som tas där påverkar människor i Sverige. Politiker måste bli bättre på att förklara EU:s roll och även hur EU:s politik kan påverka Sveriges politik. Ju fler som förstår det övergripligt desto högre röstdeltagande kommer det att generera. Men även för den som har insyn i hur den Europeiska Unionen fungerar finns det mycket byråkrati inom EU som är svår att förstå. Det är inte helt lätt att hitta information och förstå hurexempelvis omröstningar går till inom EU. Det är inte omöjligt men det finns utan tvekan utrymme för förbättring både inom byråkratin inom EU och hur kommunikationen om EU:s arbete förmedlas till befolkningarna i EU-länderna.

 

EU har en enorm potential att vara den aktören i världen som leder arbetet med klimatet, som leder arbetet med den rådande migrationskrisen och som leder kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Din röst i EP-valet kommer att påverka hur mycket EU kommer att utnyttja den här enorma potentialen. Antingen så vinner populistiska partier som hellre vill lämna än att jobba inifrån för förbättring eller så kan din röst bidra till att pragmatiska partier får chansen att utveckla EU inifrån och utnyttja unionens fulla potential. Vad väljer du?

Sarah Narrowe Danielsson

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Erika Apéll

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: