Gör slut med sexmoralismen

Som liberaler kan vi stolt säga att våra politiska förfäder har kämpat för feminism i över 100 år. Bland de rättigheter liberaler har kämpat för finns rätten till sin egen kropp, en självklarhet för många utav oss. Att ha rätt till sin egen kropp innebär att vi får bestämma precis vad vi vill och inte vill göra med den. Vi har rätt att säga ja såväl som att säga nej. Men innebär inte den friheten att vi isåfall borde få bestämma själva om vi vill ta betalt för att säga ja?

Det borde vara varje människas fria val om de vill utföra en tjänst eller inte. Om det är så att de vill utföra tjänsten att sälja sex, ska de ha rätt till att göra det utan inskränkningar på deras mänskliga rättigheter i form av diskriminering eller förtryck och utan förhinder från staten. Synen på kvinnor idag med detta yrke är förfärlig och inte acceptabel, det är inte rätt att sätta en skamstämpel på ett yrke där man bara utför en tjänst. Man borde istället stötta kvinnorna som är fast i detta yrke utan hjälp och göra deras jobb värt mödan – därför måste vi legalisera prostitution.  Som liberaler tror vi på friheten att fatta sina egna beslut och därför är det en självklarhet att man även ska få göra just detta val själv.

Mänskliga rättigheter är menade för att skydda oss från staten, bland annat diskriminering, fattigdom och förtryck. Kvinnor som arbetar som prostituerade upplever en inskränkning på sina rättigheter varje dag. De befinner sig ofta i den branschen för att de inte har något annat val och måste försörja sin familj. Många står ute på gatan varje kväll utan något skydd eller allmän säkerhet. Dessa kvinnor förtjänar att få sina rättigheter respekterade. Det innebär för min del att legalisera prostitution så att de ska få bättre förutsättningar att använda säkrare metoder. Vi tror på att alla ska vara fria till att göra sina egna val och särskilt angående sin egna kropp. Nu är det här en bransch som många kvinnor inte själva valt att befinna sig i, men trots förbudet av köp och säljande av sex har vi fortfarande ett stort problem. Ett förbud som det på prostitution tar inte bort branschen, utan lämnar den bara på en svart marknad med dåliga arbetsförhållanden. Då kan man lika gärna legalisera branschen i hopp om att rädda den.

Artikel 23 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tar upp rätten till arbete och fritt val av sysselsättning och tillfredsställande av arbetsförhållanden med en rimlig lön utan diskriminering. Det är målet för dessa kvinnor. Vi borde reglera branschen genom organiserade bordeller med överfallslarm, en rimlig lön för de anställda och riktiga arbetsgivare. Genom att avkriminalisera säljandet av sex men samtidigt förbjuda köp av sex så tillåter man kvinnor att sälja sig själva utan att få behålla pengarna. Ofta kommer sexköparna undan med böter medan de som säljer varken får stöd till att ta sig ur eller tjänar på sitt jobb. Det är ett dåligt och ohållbart system.

Prostitution borde vara lagligt dels för att man har rätt till sin egen kropp, dels för att vi tror på friheten att göra sina egna val och dels för att minska kriminaliteten. Om man ser på det som ett arbete istället för något skamligt kan man fokusera på att få de anställda att trivas på sin arbetsplats och ge dem ett val att stanna eller gå. Dels för att vi idag inskränker på kvinnornas mänskliga rättigheter, dels för att Sveriges lagar om detta idag är ohållbara, men främst för att staten och dess invånare inte borde moralisera yrken. Varför är kroppsarbete genom exempelvis byggarbete okej, men inte genom sexarbete?

Donja Tavakolinia

Skribent Radikalt Forum

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: