Investera i framtiden, investera i AI.

Alla känner säkert någon som inte har fått vård i tid, vet om en plats där klimatförändringar drabbar invånarna eller ett ställe där landsbygden håller på att dö ut. Jag kan nämna många fler exempel men det är egentligen bara symptom på ett stort samhällsproblem. Vi behöver framöver fokusera på ett mer digitaliserat Sverige där AI (artificiell intelligens) får stå som människans högra hand.

Varför har vi inte ett system som ger oss diagnoser och vård som är lika bra i hela landet genom generell artificiell intelligens? Varför har vi inte färdiga strategier hur vi kan bygga fjärde generationens kärnkraft snabbare, mer riskfritt och billigare? Varför förlorar glesbygden grundläggande samhällsservice och detaljhandel i allt större utsträckning utan att det ersätts med digitala lösningar?

Svaret på dessa tre exempel är enkelt – Sverige har alldeles för höga skatter vilket hindrar investeringsförmågan. Låt mig förklara skillnaden mellan ett företag som skattar lite jämfört med ett  liknande företag som får betala mer skatt mer i Sverige. Skillnaden blir första åren att det företag som skattar minst får mer pengar i vinst att investera i företaget, exempelvis med AI eller annan teknologi. Det  företaget som skattar mest vågar inte ta risken att investera då det inte genererat tillräckligt mycket vinst. Och där blir de kvar i en ond spiral. Företaget med låg skatt har nu tjänat mer pengar på effektivare strategier, bättre produkter och tjänster. Där har också företaget som skattar litet hjälpt till samhällsutveckling medan det företag som skattat mest är kvar utan någon utveckling. 

Ett bra privat exempel på långsiktighet är forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, som satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. Om vi hade haft lägre skatter är jag övertygad om att investeringar i WASP eller i olika forskningsbolag skulle öka. Det är inte bara bolagsskatten utan även arbetsgivaravgiften som behöver reduceras. Många beräkningar visar på att minskad skatt gagnar svensk ekonomi. Det senaste exemplet är borttagandet av värnskatten som i sig visar på en självfinansieringsgrad om hela 190 %. 

Sverige behöver ökade investeringar inom digitalisering och artificiell intelligens. Genom minskat skattetryck och bra plattformar för samarbeten inom forskning och utveckling kan vi skapa goda förutsättningar för ökad utvecklingstakt. Det motsatta kommer innebära stora samhällsproblem framöver. 

Melker Andersson

Ordförande LUF Norrort

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: