Jag hade fel om ungdomsförbunden

Innan jag gick med i LUF var jag lite rädd för att gå med i ett politiskt ungdomsförbund. Delvis på grund av att det var något nytt och att jag gav mig in ensam, men också på grund av en rädsla för att fastna. Tänk om jag gick med i ett ungdomsförbund och fastnade i deras åsikter och värderingar. Skulle jag då förlora min egen förmåga att tänka kritiskt? “Partier och ungdomsförbund är ekokammare där åsikter bara förstärks och aldrig ifrågasätts”, tänkte jag. Nu, efter över ett halvår av engagemang i LUF, kan jag ganska säkert säga att jag hade fel.

   Jag minns hur jag före basliberalen i februari trodde att man skulle komma till en plats full av en massa människor med redan väletablerade LUF-åsikter. Istället togs jag emot av en bred skara olika åsikter som ofta stred mot förbundets egen politik. Att friskolor skulle få finnas rådde det ingen enighet om. Och att cannabis ska legaliseras var långt ifrån alla säkra på. Det kändes faktiskt som att jag själv var den personen med de mest “luffiga” åsikterna, motsatsen till det jag hade varit rädd för. Men det här kanske bara gällde förbundets nya medlemmar, kanske hade de äldre medlemmarna inte lika varierade åsikter.

   Om man spolar fram bandet till kongressen kan det konstateras att samma åsiktsmångfald även hittas bland förbundets långtida medlemmar och att jag hade fel igen. Medan vi gick igenom de fler än 130 motionerna uppstod det nämligen många olika debatter. Allt från monarkin till bilbälten debatterades. Carl Strängs intensiva dueller mot förbundsstyrelsen visade på att även de äldre i förbundet inte var överens i flera frågor.

   Förekomsten av en sådan här pluralism tror jag är någonting som är unikt för LUF om man jämför med andra ungdomsförbund. Titta bara på SSU:s “bifall FS”-tröjor eller hur man på CUF:s kongresser struntar i de motioner man inte hinner med. Att låta alla komma till tals är en grundläggande förutsättning för en stor åsiktsmångfald och är också en sak som LUF verkligen verkar bry sig om till skillnad från exempelvis CUF. 

   Åsiktsmångfalden gör oss smartare än andra ungdomsförbund samtidigt som vi blir bättre i debatterna då debatt redan är vardagsmat. Den gör oss också mer toleranta mot andras åsikter. Att det i LUF finns folk som är för monarkin trots förbundets starka republikanska åsikter är positivt, samt något vi bör vara rädda om. Jag hade fel om ungdomsförbunden, särskilt när det kommer till LUF. Låt det få vara så. 

Hannes Eek, skribent

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: