Kan ett landsmöte förändra Liberalerna?

I november har Liberalerna landsmöte. Det är partiets högsta beslutande organ där en ny partistyrelse väljas och ny politik ska antas. Många kommer ha väntat med bävan eller förväntan på vilken väg partiet ska gå. Ska vi enas bakom linjen vi beslutat om eller kommer det bli fler strider? Mycket talar för de senare. Det finns en uttryck som lyder: “en liberal är en person som är för vidsynt för att ställa sig på sin egen sida i en strid”. Vi är helt enkelt väldigt bra på att underminera vår egen position. Många väntar på att landsmötet helt kommer förändra spelplanen för maktbalansen i partiet men sanningen är nog att det inte kommer bli några större revolutioner.

Samtidigt ska vi komma ihåg att det är genom kampen som LUF får sitt existensberättigande. Det är där vi på riktigt kan skapa ett nytt Liberalerna. På landsmötet kommer vi i presidiet driva en radikal reformagenda för att driva L i en mer liberal, modern och progressiv riktning. För friheten kräver ständig vaksamhet. 2019 lyckades ombuden med knapp majoritet stoppa ett förslag om slöjförbud från att röstas igenom. Det hade inte hänt om det inte vore för vaksamma och aktivt deltagande liberaler.

I våra motioner till landsmötet med förslag till ny politik har vi ett stort fokus på partiets profilfråga: utbildning. Det ger avkastning genom att vi har fått tre (!) bifall från partistyrelsen. Det är en ovanlighet när det kommer till ”LUF-käftiga” motioner.

Bifallen handlar om:

– Möjligheten att ta ut dubbla gymnasieexamina om man uppnått kraven

– Ett separat mentorsyrke i skolan så lärare kan fokusera på att vara lärare

– Striktare krav på att driva friskola så man sållar bort oseriösa aktörer

Vi har även skickat in motioner om papperslösas möjlighet till förskola, att införa treterminssystem, reformera tillsättandet av högre chefstjänster i staten, tillåt söndagsöppet på Systembolaget, friare arbetskraftsinvandring och ta ställning för världsfederation. Dessa motioner är bara ett av verktygen vi har för att påverka. Vi kommer även se till att riktigt frihetliga kandidater väljs till partistyrelsen som kan fortsätta driva LUF:s frågor i organisationen och externt.

För ett parti som skvalpar på lättölsgränsen räcker det inte med att realpolitiken ska sätta gränsen för våra visioner. Birgitta Ohlsson brukar säga att “liberalism är en radikal ideologi, problemet är att folkpartiet inte är det”. Det är dags att ändra på det. Vi kanske ses som naiva eller idealistiska ungdomar under tiden, men människor med nya, radikala, idéer har alltid förlöjligats. Ända fram till vi segrar, det vill säga.

Martin Norrby

Andre vice ordförande LUF Storstockholm

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: