Klipp Ungerns och Polens navelsträng!

Demokratins utveckling går bakåt, länder som när jag föddes räknades som stabila demokratier räknas nu som demokratier med anmärkning. Hur kommer det se ut om sjutton år till? Kommer länder som Ungern fortsätta vara hybridregimer eller till och med räknas som auktoritära regimer?

EU bör se hur hotet mot demokratin i Europa växer även inom deras egna medlemsländer och tillåta sig själva att utesluta länder som bryter mot deras principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. I nuläget kan endast länder tappa rättigheter som till exempel rättigheten att rösta i ministerrådet. Det räcker inte. EU bör ta fler åtgärder för att förhindra att ännu fler länder går bakåt demokratiskt genom att slänga ut dem som inte hade kunnat bli en del av EU om de sökte idag.

Ungern är ett bra exempel på det här. Ungern har gått extremt mycket bakåt under en extremt kort tid, de har gått från att vara en demokrati till att räknas som en hybridregim men ändå så får de delta. 20% av lagarna i Sverige har inflytande från EU, alla de 20 procenten har ett land som har bristande pressfrihet bidragit till och röstat fram.

Ett annat land i EU med liknande problem är Polen, som sedan 2021 skärpt deras abortlagstiftning kraftigt. Detta har resulterat i att abort är olagligt i de flesta fallen även om fostret har allvarliga skador. Polen gick med i EU 2004, och har rätt stort inflytande då de har hela 52 mandat i Europaparlamentet. Om man jämför det med Sveriges 20 mandat är det lätt att se vilken makt de har. Det är såklart på grund av att Polen har större befolkning än oss men ändå. Hur kan ett land vars regering förbjöd abort och därmed inskränkte landets kvinnors rättigheter att bestämma över deras kropp sitta som aktiv medlem i EU?

Det är dags för EU att utvecklas och klippa bort navelsträngen från länder som bryter mot EUs principer.

Nathalie Dalnoor, skribent

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: