Liberalerna måste fortsätta satsa på våra högskolor och universitet

Nelson Mandela ska ha sagt att utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan förändra världen med. Därför är vi stolta att kunna vara en del av ett parti som alltid lagt fram skarpa förslag för en förbättra grundskolan.

När Liberalerna diskuterar utbildning handlar det ofta om lärarens status och ordning och reda i klassrummet. Fokus är på grundskolan och hur dess elever på bästa sätt ska uppnå resultat och sin fulla potential. Men efter grundskolan verkar Liberalerna ha tappa intresse. Även om vårt parti har många bra förslag för att utveckla universitet och högskolor så skulle antagligen få medlemmar kunna nämna någon av dessa. Våra högre studier har länge ansetts “bra nog” och hamnat allt längre ned på prioriteringslistan.

Det här är något vi i Liberala studenter Stockholm (LSS) vill ändra på. Högre studier är av absolut vikt för att Sverige ska kunna fortsätta konkurrera med omvärlden som en kunskapsnation. Det är dags för Liberalerna att börja prioritera våra universitet och högskolor. Därför kommer vi i LSS arbeta med att lyfta fram ett antal frågor under året.

En starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad kan minska studenters stress. Alldeles för många studerande uppger att de känner en stress över arbete efter examen. Yrkeserfarenhet under studierna är en viktig del i att lindra det här. Det kan uppnås på flera sätt, ett sätt som vi tror på är införande av studentmedarbetarjobb. Det innebär att studenten får praktisk erfarenhet av att arbeta med relevanta och meriterande uppgifter utifrån studentens utbildning. Samtidigt får företag och myndigheter in nytt tänk och ny teoretisk kunskap.

Alla förtjänar en utbildning av hög kvalité. En bra utbildning ska ha starka kopplingar till arbetsmarknaden och vara uppdaterad på vilka kunskaper som är viktiga inom relevanta yrken. Det är också viktigt att studenterna har inflytande över sina studier och deras utvärderingar tas på allvar.

Högskolor och universitet måste vara tillgängliga för alla. Vi vill se att stödet till studenter med funktionsvariation ska förbättras. De rutiner som gäller för intyg får inte leda till indirekt diskriminering av funktionshindrade studenter. Rekryteringen till högskolan ska breddas genom att lärosäten metodiskt arbetar för att nå underrepresenterade studentgrupper med information om att studera vidare samt genom breda ingångar till högskolan.

Liberalerna ska fortsätta driva utbildningsfrågor men låt oss bredda vår politik. Grundskolan kommer alltid vara grunden, men det betyder inte att vi kan glömma bort de högre studierna. Vi i Liberala studenter Stockholm vill fortsätta arbetet med att utveckla Sveriges högskolor och universitet. För att utbildning måste löna sig!

 

Ida Arnstedt

Ordförande, Liberala studenter Stockholm

Amanda Bengtsson Jallow

Styrelseledamot, Liberala studenter Stockholm

Sofia Johansson

Styrelseledamot, Liberala studenter Stockholm

Elisabet Caspani Gustafsson

Suppleant, Liberala studenter Stockholm

 

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: