Politikens rot: Per Gudmundson

Radikalt Forum – radikalt kommer från latinets ”radix” , som betyder rot, och forum är en mötesplats. Radikalt forum är alltså en mötesplats för att undersöka sakers rötter. I denna serie intervjuer kommer vi att prata med olika politiker för att undersöka deras politiska rötter – deras ideologier. Den här gången har jag pratat med Per Gudmundson, ansvarig utgivare för Bulletin och tidigare presschef i KDs partiledarstab.

Hur skulle du beskriva dig själv ideologiskt?

Jag tror det vore fånigt när man lever i Sverige, världens kanske mest liberala land, när man är född i 1900-talet, tidernas mest liberala epok och genomdränkt av västerländsk kultur, att påstå något annat än att man är liberal. Det går inte att bo i Sverige och inte vara liberal. Med det sagt så befinner jag mig till höger i en konservativ del av liberalismen. Jag uppfattar inte det som en konflikt mellan liberalism och konservatism utan tvärtom brukar jag tänka på konservativa instinkter som en förutsättning för en liberal livsstil. Vissa idéer är förutsättningar för ett liberalt samhälle, såsom nationen. Jag är alltså nationalist för att jag tror att nationen är en förutsättning för demokrati. Utan ett demos så har vi ingen demokrati.

När du säger att alla i Sverige är liberaler, menar du då att alla andra ideologier bara är försök att förverkliga det liberala samhället?

Nej. Jag tror inte att vi har ideologier för att förverkliga det ena eller det andra. Ju äldre jag har blivit desto mer pessimistisk har jag blivit inför mitt eget jobb. Jag har sysslat med opinionsbildning i nästan två decennier och grundidén är ju att man ska övertyga andra om att det finns en bättre väg. Men ju mer jag håller på desto mindre tror jag att jag har lyckats övertyga någon.

I själva verket börjar jag alltmer tänka mig att människor tycker annorlunda än jag, inte för att de inte har hört mina argument, utan människor tycker helt enkelt olika. Ju mer jag grubblar i denna fråga desto mer börjar jag tro att vi föds med en uppsättning värderingar och sedan ägnar vi våra liv åt att försöka rättfärdiga dessa värderingar. Vi väljer parti eller ideologi för att rättfärdiga de värderingarna vi egentligen hade från början och för att försvara de inbördes motsägelser som finns i dessa medfödda värderingar.

Att värderingar och åsikter är medfödda – utesluter det att vissa kan vara mer sanna eller riktiga än andra?

Nej, jag tror att det finns rätt och fel och att det finns sanning. Men människor kommer inte att byta uppfattning för att de får höra ett gott argument. Jag vet att det här är särskilt svårt för en folkpartist att acceptera. Oavsett vad L säger kommer inte V att byta åsikt. Fördelen med demokrati är att vi har skapat ett system där vi kan göra kompromisser utan knytnävar.

Vad ser du som syftet med opinionsbildning då?

Jag är journalist, så mitt jobb är ganska enkelt. Det är att iaktta världen och beskriva den så objektivt jag kan för att ge läsarna en bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut i sin vardag. Men syftet med opinionsbildning kan vara att ge argument till de som redan tycker som jag så att deras liv kan bli enklare.

Vad är poängen med att ge någon argument om det inte finns någon som kan övertalas av dem?

Ja, det kan man fråga sig.

Intervjuad av Carl Sträng

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: