Radikalt Forum presenterar nya redaktionen

Sedan 1968 har unga och radikala liberaler skrivit i Radikalt Forum om ideologi och sina generationers brännande frihetsfrågor. Om som störtats, murar som fallit och friheter som vunnits. Nu tar ett nytt decennium för Liberala Ungdomsförbundet vid, och med det även det nya verksamhetsåret för Radikalt Forum. LUF Storstockholm har nu nöjet att kunna presentera årets redaktion.

Leo Sokolow Romin

Leo studerar filosofi, ekonomi, och politik på Stockholms Universitet och har tidigare skrivit i Radikalt Forum som gäst, men kommer under året vara ordinarie skribent. De frågor som intresserar Leo mest är idé- och kulturdebatt eftersom det pågår ett ideologiskt krig under ytan för få fokuserar på. Leo gick med i LUF för att få större förståelse för hur svensk liberalism ser ut och för att bidra med att knuffa vår stolta idétradition i rätt riktning. En av hans politiska förebilder är Fredrik Malm, eftersom han talar ideologiskt om såväl utrikesfrågor som inrikespolitik.

Ebba Gretander

Ebba läser andra året av ekonomiprogrammet på gymnasiet och det hår året blir hennes första som skribent. Utanför LUF och studier ägnar sig Ebba bland annat åt att jobba som simlärare. Hon gick med i LUF under valrörelsen 2018 och hennes hjärtefråga är jämlikhet. Oavsett förutsättningar och bakgrund ska man ha samma rättigheter och möjligheter. Likt många ideologiska liberala feminister är Birgitta Ohlsson, före detta chefredaktör för Radikalt Forum, en av de politiker Ebba ser upp till mest.

Marcus Willershausen

Tidningen kommer fortsätta ledas av Marcus som gör sitt andra år som chefredaktör. Sedan januari arbetar han som förbundsorganisatör för LUF på nationell nivå, och sedan februari sitter han som andra vice ordförande i LUF Storstockholm. Hans främsta hjärtefråga är försvars-och säkerhetspolitik eftersom det är ett fundament för det liberala samhället vi lever i. En politisk förebild är Ulf Kristersson som trots sitt parti är en liberal folkpartist i själen.

Jag är övertygad om att vi under året kommer fortsätta belysa viktiga frågor för liberalismen. Dels ideologiska dilemman, viktiga principer och friheter, men också vad för roll LUF och Liberalerna ska spela i kampen för en friare värld. Det är vår uppgift att vara med och staka ut grunderna för den liberalismen vi vill se i Sverige, Europa och världen. För det vill jag att Radikalt Forum ska vara en naturlig plattform för oss i LUF

Redaktionen för Radikalt Forum

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: