Rättfärdigandet av brott mot mänskliga rättigheter måste få ett stopp!

”Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt: ni skall låta omskära alla av manligt kön. Alla av manligt kön bland er skall omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled… ”

Så här sa Gud till Abraham, enligt den första Moseboken kapitel 17. Det här är b.la. varför omskärelse av nyfödda pojkar är så viktigt inom judendomen.

Att man gör den här typen av ingrepp på basis av religiositet är för mig obegripligt, men att det samtidigt är förenligt med svensk lag blir, om möjligt, ännu mer oförståeligt. Enligt Socialstyrelsen blir cirka 3000 pojkar i Sverige omskurna varje år. Nästan uteslutande till grund för religionstillhörighet. Väljer man att stödja lagstiftningen så som den ser ut idag så anser man, enligt min mening, att 3000 pojkar varken ska ha rätt till sin egen kropp eller till sin religionsfrihet. Därför är det för mig självklart att lagen måste ändras.

Först och främst är det viktigt för mig som liberal att understryka vikten av individens rätt till sin egen kropp. Denna rättighet fastslås i bland annat  FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och jag tror knappast man behöver identifiera sig som liberal för att instämma med dem. I fallet med omskärelse av nyfödda pojkar är det uppenbart att denna rättighet kraftigt kränks. Inte nog med att ingreppet inte går att få ogjort vittnar läkare om att de risker barnen utsätts för är allvarliga. Olle Söder som är ordförande i Sveriges barnläkarförening skrev tillsammans med ett antal andra läkare en artikel i DN för tre år sedan där de nämnde fall där barn faktiskt dött av ingreppet. Det har hänt i Sverige och så sent som för fyra år sedan dog ett nyfött barn i Norge efter att ha blivit omskuren. I dessa fall var det legitimerade läkare som utförde ingreppen på sjukhus. Söder hänvisar likt mig till de mänskliga rättigheterna och menar att omskärelse bryter mot ett flertal punkter.

Inom judendomen ska omskärelsen ske på den åttonde levnadsdagen, med andra ord på nyfödda bebisar. Sveriges Kommuner och landsting har rekommenderat att varje landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar på religiösa eller kulturella grunder.

Anledningen är att alla föräldrar ska ha rätten att uppfostra sitt barn i den tro man önskar. År 2000 skrevs det en proposition om omskärelse, där den dåvarande regeringen kom fram till att omskärelse inte är ett tillräckligt allvarligt ingrepp för att inskränka religionsfriheten. Här klarlägger man tydligt från statens sida att det är föräldrarnas religionsfrihet man avser att stå bakom och inte barnets. Idag, 16 år senare ser det likadant ut.

Erik Ullenhag är vår före detta integrationsminister, han är folkpartist, vilket innebär att han är liberal. Är man liberal är det individens rättigheter man ska värna och försvara. Ändå gör inte Ullenhag det som för en liberal borde vara självklart, försvara individens rättigheter. Försvara pojken vars rättigheter bli kränkta av såväl stat som lag. Han är för omskärelse. Det som provocerar mig mest är dock inte att han är för ingreppet i sig utan hur han argumenterar för sin sak. För fem år sen skrev han om frågan i DN och sa bland annat att syftet bakom lagen är att ”… se till att fler manliga omskärelser sker i sjukvårdens regi eftersom det bättre värnar barnens rätt och hälsa.” Ett tämligen underligt resonemang som likaväl kan användas för att legalisera könsstympning av unga flickor. För det är väl onekligen mycket säkrare att en legitimerad och skicklig läkare, berövar unga flickor rätten till sina egna kroppar, än att en privatperson gör det på ett köksbord. När det inte längre handlar om ingreppet som sådant, utan snarare att man säger sig vilja värna om pojkars välmående gör man dels väldigt tydligt skillnad på människor på grund av kön, men främst undviker man att tydligt ta ställning i frågan.

Väljer man att stödja lagstiftningen så som den ser ut idag så anser man, enligt min mening, att 3000 pojkar varken ska ha rätt till sin egen kropp eller till sin religionsfrihet. Därför är det för mig självklart att lagen måste ändras. Jag hoppas innerligt att det nu, om inte innan denna text, är en självklarhet även för dig.

Samuel Rubinstein

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto:  Privat

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: