Rimligheter, frihandel och mänskliga rättigheter

Penny Schulman är cool och Penny Schulman pratar ofta om rimligheter. Det är rimligt att äta glass när det är soligt. Det är rimligt att tjejer äger på fredagar. Det är rimligt att det är vår, nu äntligen.

De flesta tycker också att det är rimligt att alla får en likvärdig start i livet, oavsett var man föds. Få har invändningar mot uttalanden om jämlikhet och alla har exempel på hur ojämlikhet kan bero på något du inte har någon som helst  inverkan på, exempelvis nationalitet. De som en gång föddes i Östtyskland eller  idag föds i Eritrea är från dag ett fråntagna de demokratiska rättigheter andra tar för givna. Det är inte rimligt.

Ense är vi alla om att ojämlikheten måste motarbetas men gällande tillvägagångssätt går åsikterna isär. Hur hjälper vi långsiktigt bäst den demokratiska utvecklingen i totalitära stater och hur stödjer vi effektivast förtryckta minoriteter? Hur väljer vi vilken typ av utveckling vi ska bistå?

För att nå dit den demokratiska världen är har det krävts århundraden av arbete. I de moderna samhällena som föddes ur en produkt av kapitalism, folkströmningar och tålamod skyddas och värnas de mänskliga rättigheterna. Därför förefaller det rimligt att förvänta sej en lika långdragen utveckling för andra länder. Det finns inga snabbspår eller 100-dagarsgarantier för mänskliga rättigheter. Därför kan vi inte likt regeringen rikta stöd mot marginaliserade grupper och förvänta oss skinande resultat direkt, oavsett vilket problem vi försökte åtgärda eller i vilket land gruppen befinner sej. Långsiktigt finns bara en hållbar åtgärd: frihandel.

När ekonomin blir friare får alla samhällsgrupper större tillgång till kapital. I och med ett högre välstånd får större del av befolkningen utbildning, sysselsättning och vård. Ur detta växer så småningom mer välbärgade och rättighetsvärnande samhällen fram – men det är ingen process som går att påskynda. Visst kan mat för dagen och andra nödvändigheter täckas med bistånd, men lösningen på grundproblemet ligger inte där.

Precis som den västerländska demokratin kom till måste all annan samhällsutveckling präglas av kapitalism. Det är rimligt att tjejer äger på fredagar, det är rimligt att alla ska få en likvärdig start i livet och lika rimligt är det att frihandel är den bästa demokratiska knuffen i ryggen någon stat kan få.

Elin Hjelmestam, skribent Radikalt Forum

 

Elin

Elin Hjelmestam. Foto: Privat

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: