Samhället ska alltid skydda offret

De senaste dagarna har det i Sverige inträffat ett fall där en ung flicka har tvingats byta skola efter en våldtäkt. På grund av att hennes förövare har tillåtits gå kvar i skolan eftersom även de ansågs vara offer i situationen.

Flickan har, enligt egen utsago, bytt skola för att hon inte orkade gå kvar på samma skola som de pojkar som våldtog henne. Vilket är förståeligt, då det är en oerhört traumatisk upplevelse hon har tvingats gå igenom. Och att därefter behöva möta sina förövare varje dag i korridorerna förhindrar henne från att kunna gå vidare, och från att repa sig psykiskt från händelsen.

Anledningen till varför det har blivit såhär motiverar den – nu uppsagda – rektorn med att även pojkarna är offer i den här situationen. I och med att de har fått ganska kännbara straff. Vilket delvis är sant. Men det gör inte att de slipper stå till svars för sina handlingar. För när det kommer till kritan så är det faktiskt pojkarnas enskilda val som styr deras handlingar. De har betett sig på ett visst sätt och då får de även lida de konsekvenser som kommer därefter. För de bör vara kapabla att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Förstå att deras handlingar skulle förstöra en annan människas liv. Oavsett omgivning, uppväxtförhållanden och dylikt. För det handlar om att inse att alla har ett människovärde. Och att man inte kan kränka detta ostraffat.

Nu senast har flickan även gått ut med att hon ångrar sin anmälan eftersom hon på grund av den har behövt lida ännu mer. Hon har utöver våldtäktstraumat och även behövt ge upp en stor del av sitt liv. Att en sådan här situation i förlängningen kan innebära att ett våldtäktsoffer börjar ångra sig och vill ta tillbaka sin anmälan är ett väldigt allvarligt problem. Både för den enskilda individen som blivit offer för våldtäkt, och för samhället i stort. Då rättsstatens värde devalveras och det redan stora mörkertalet kring våldtäkter kommer att öka när offret inte kan lita på att samhället är på hens sida. Eftersom denne inte kommer känna sig trygg i att en anmälning kommer leda till att någonting blir bättre, utan snarare sämre.

Därför måste samhället se till att stå bakom offer och visa att det är lönt och viktigt att anmäla, och även se till att stötta dem på vägen tillbaka. För att det inte ska kunna bli så att en flicka förlorar sin frihet och mister sin lagstadgade rätt till skydd mot kränkning och rätten att bestämma och forma sitt eget liv. På basis av att de som faktiskt utförde ett brott inte flyttas på eftersom de också anses vara offer i situationen. Där deras välbefinnande får gå före flickans grundläggande mänskliga rättigheter och där hon som redan fallit offer för en vidrig och traumatisk händelse inte blir skyddad från frihetsinskränkning utan tvingas ta saken i egna händer och byta skola. För att skydda sig själv. På grund av att samhället inte lyckas stå på hennes sida och skydda hennes individuella fri- och rättigheter till förmån för hennes förövares välbefinnande. För att de anses lida, när de i själva verket bör ta ansvar för sina handlingar och lida dessas konsekvenser. 

Så, för att inte sända ut fel signaler är det därför viktigt att i framtiden flytta på förövarna och visa att samhället står på den utsattes sida och skyddar individen fullt ut. 

Amanda Bengtsson Jallow

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Privat

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: