Slöjförbud är inte lösningen

I helgen har Liberala Kvinnor landsmöte. Flera kontroversiella förslag kommer att debatteras. Ett av dessa förslag är framlagt av riksstyrelsen och handlar om ett förbud mot slöja i förskolan och lågstadiet för flickor. Man anser att slöjan symboliserar ett förtryck och påtvingar unga flickor en religiös tillhörighet. 

Jag tror att ett slöjförbud är en farlig väg att gå. Genom att förespråka ett förbud går vi på magkänsla och oro snarare än rapporter och empiri från verkligheten. Vi bör agera på det vi har underlag för och det saknas underlag som tyder på att vi hjälper flickor ur förtryck genom ett förbud av slöjan. Det finns många sätt att arbeta mot hederskultur och att förbjuda slöjan är inte ett sådant.

Liberala feminister har en historia av att tro på bildning och utbildning som vägen till jämställdhet. Det är så vi genom tiderna profilerat oss gentemot vänsterfeminister som tror att det går att tvångslagstifta fram jämställdhet. Nu vill Liberala Kvinnor gå samma väg. Sen när har förbjud kommit att bli den liberalfeministiska lösningen?

Utbildningen har alltid varit och bör förbi den liberalfeministiska lösningen. Men genom just detta förslag så riskerar vi att skjuta flickor längre bort från utbildningens banor. Ett förbud av slöjan i förskolan kommer sannolikt leda till att förtryckande föräldrar väljer att inte placera sina barn i förskolan. Dessa barn kommer att missa den språkinlärning och integrering med andra barn som förskolan medför. När barnen sedan ska börja skolan kommer de att ligga efter i språket. Skolan och förskolan är en viktig plattform för att bli av med hedersförtryck och därför måste vi se till att föra politik som inte förskjuter dem därifrån. 

För att frigöra unga flickor från hederskultur kan vi inte förbjuda slöjan. Istället måste vi utbilda skolpersonal i frågor om hederskultur. Ge kunskapen och verktygen som behövs för att kunna bemöta flickor som lever under hedersrelaterade förhållande. Skolverket måste få förstärka sitt mandat att kliva in där tjejer exempelvis inte deltar i idrotten på grund av att de inte får eller där deras klädsel är i vägen. Vi måste kräva att skolor har handlingsplaner för hur de arbetar mot hedersrelaterat förtryck.

Problemet med denna typ av förslag är att vi missar att komma åt det problem vi är ute efter att motverka. Vi reducerar slöjan till att enbart kunna symbolisera förtryck. Det är problematiskt och det är viktigt att betona att så behöver det inte alls alltid vara. Slöjan betyder olika för olika personer i olika kulturer i olika länder. Precis som kristna och judar är inte muslimer är en homogen grupp och man kan vara religiös i olika typer av grader. Många väljer frivilligt att sätta på sig slöjan. Det innefattar även barn. Vissa tvingas till att bära slöjan och det är oacceptabelt.

Det vi måste motarbeta är hedersförtrycket och tvången, inte slöjan i sig. Som liberal kan jag inte stå bakom ett beslut som saknar belägg för önskvärd effekt och som riskerar att distansera unga flickor ännu längre bort från friheten. 

Caroline Rhawi

1:a vice ordförande LUF Storstockholm

Skribentfoto: Erika Apéll

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: