Svåra ord och förkortningar

Har du suttit på ett ett ”CL” och hört en ”DO” prata om ”Fexpen” och du ba ”WTF”? Eller kanske har någon frågat vad ”LS” tycker om en viss punkt i LUFs ”HP” och du ba ”Huh?”? Eller det här med att ”VB” föreslår folk till ”FS” som sen väljer ett ”VU” och du känner mest för att gå hem för att du inte förstår vad folk pratar om.

Frukta icke.

Alla medlemmar i LUF känner igen sig i att förkortningar och ord som man inte har koll på används. Svåra ord och förkortningar ansvänds väldigt ofta i LUF-sammanhang och det kan vara svårt att hänga med i början. Som tur är finns här en lista där alla de vanligaste svåra begreppen och förkortningarna finns med. Läser du igenom detta har du riktigt bra koll – och kom ihåg att det alltid är okej att ställa frågor. Det är därför LUF finns!

 

CL – Café liberal. Den vanligaste typen av LUF-träff, där en talare kommer och pratar om ett visst ämne.

Medlemslokalen – Ligger på Atterbomsvägen 52, vid Kristineberg.

Kansliet – Där distriktssekreteraren jobbar, på kontoret på Hantverkargatan 25b, vid Rådhuset. ”Kansliet” kan också syfta på distriktssekreteraren.

Fexpen – Förbundsexpeditionen, också på Hantverkargatan 25b, vid Rådhuset. ”Fexpen” kan också syfta på de som jobbar på förbundsstyrelsen, t. ex förbundssekreteraren.

DS – Distriktsstyrelsen. LUF är uppdelat i distrikt, och vårt distrikt är LUF Storstockholm.

DO – Distriktsordförande (plural: DO:sar). Detta är ordföranden för en distriktsstyrelse, nuvarande i Storstockholm är Cecilia Johnsson.

Distriktssekreterare – Denna person jobbar på ”kansliet” och sköter det mesta administrativa inom LUF Storstockholm, nuvarande är Robin Nilsen.

FS – Förbundsstyrelsen. Detta är styrelsen för LUF på nationell nivå.

FO – Förbundsordförande, ordföranden för förbundsstyrelsen, nuvarande FO är Joar Forssell.

F-sek – Förbundssekreterare. Denna person jobbar på ”fexpen” och sköter det mesta administrativa inom LUF nationellt, nuvarande är Thea Andersson.

L – Liberalerna

LS – Liberala studenter

LK – Liberala kvinnor

Partist – Någon som är med i ett parti (syftar nästan alltid på Liberalerna)

HP – Handlingsprogram. I LUFs HP står alla LUFs åsikter. LUF Storstockholm har även ett eget HP med egna åsikter. Vilka de är kan ses på luf.se.

RKF – Radikala kvinnofronten. LUF Storstockholms tjejnätverk.

RF – Radikalt Forum. LUF Storstockholms åsiktsblogg som finns på www.radikaltforum.se

UL – Universitet liberal. En utbildningshelg som hålls varje år för alla LUFs medlemmar.

VB – Valberedningen. Dessa intervjuar personer som kandiderar till t. ex styrelseposter och lägger fram förslag på vilka som ska väljas.

Årsmöte – Ett möte som hålls i början av året där LUF Storstockholm väljer ny styrelse och behandlar motioner.

Kongress – Ett möte som hålls i slutet av sommaren där LUF nationellt väljer ny styrelse och behandlar motioner.

Stadgar – Ett dokument som beskriver det mest fundamentala i hur ett distrikt ska styras, t. ex hur styrelsen väljs.

Motion – Ett förslag på att ändra en åsikt i handlingsprogrammet eller i stadgarna. Motionerna behandlas på ett årsmöte (distrikt) eller kongress (nationellt).

Bifall – Att bifalla något är att godkänna något, t. ex en motion på ett årsmöte.

Avslag – Att avslå något är att inte godkänna något, t. ex en motion på ett årsmöte.

Yrka – När man föreslår något på t. ex ett årsmöte ”yrkar” man på något, eller ”lägger ett yrkande”

Ombud – En person som har rätt att rösta på t. ex ett årsmöte. På LUF Storstockholms årsmöte är alla närvarande medlemmar i LUF Storstockholm ombud.

Ombudsperson (eller ombudsman) – En person som jobbar för förbundet eller distriktet. T. ex kampanjombudsperson som jobbar med kampanjer.

Kandidatur – Om man är intresserad av en position i t. ex en styrelse kan man kandidera till denna. Kandidatur är det dokument där man beskriver varför man vill väljas in och varför man skulle passa mm.

AU – Arbetsutskottet. Ett utskott i LUF Storstockholms distriktsstyrelse som har hand om LUF Storstockholms ekonomi. Utskottet består av AU-ordförande, kassör och en eller flera AU-ledamöter.

VU – Verkställande utskottet. Detta är ett utskott i LUF på nationell nivå som motsvarar LUF Storstockholms arbetsutskott.

Kassör – En position i arbetsutskott eller verkställande utskott. Personen som har denna position har lite extra ansvar över budgeten.

 

Saga Bowallius,

Redaktör Radikalt Forum

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: