Utbildning ska löna sig!

Sverige är det OECD land som utbildning lönar sig som minst i. Utbildningspremien, skillnaden mellan hur mycket du tjänar på att plugga vidare kontra att jobba direkt efter gymnasiet, är måttet de använder. Och den har gjort att Sverige har hamnat på bottenplats på listan kontinuerligt sedan år 2000.

Det är främst på grund av våra höga marginalskatter som det ser ut såhär. Nu har regeringen återigen beslutat att dessa ska höjas.
Höjningarna kläs vanligen in i ordalag om omfördelning från de som har det som bäst, till de som har de som sämst, och så även i detta fallet. Dock så är det tyvärr inte riktigt på det viset här. Utan de som främst drabbas är de som ligger i mellanskiktet. Det vill säga, barnmorskor, sjuksköterskor, socialsekreterare och lärare. De som har långa akademiska utbildningar men ändå låga ingångslöner och små möjligheter till att göra lönekarriär.
Det vill säga, de som drabbas är inte de högavlönade, som man med dessa satsningar säger sig vilja komma åt. De som arbetar hårt, går på knäna och sliter, inom offentlig sektor. Det är dem, den svenska välfärdens nav, som drabbas.
Alltså de som arbetar med och tar ansvar för de våra äldre, barn och sjuka. De som jobbar och sliter för allmänhetens kunskaper, välmående och trygghet. Det är de som med dessa förändringar blir drabbade. Drabbade och straffade – istället för att bli premierade och belönade för sina enorma insatser i välfärdens tjänst.
Att beskatta slit, flit och ansvarstagande sänder signalen om att utbildning och hårt arbete, som högskolestudier innebär, inte är viktigt. Vilket är en helt felaktig signal skicka. Det bör vara exakt tvärt om. Speciellt med tanke på att dagens välfärdssektor har stora problem med både lärar- och sköterskebrist, och skriker efter dessa duktiga och kompetenta personer. Då bör signalen som sänds ut vara av annan karaktär. Den bör belöna istället för att straffa. Den bör uppmuntra istället för att hämma.
För att det jobb som dessa starka och kunniga individer utför för samhällets bästa ska premieras. Både genom beröm och, framför allt, i plånboken. För att utbildning ska löna sig!

Amanda Bengtsson Jallow

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Privat

 

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: