Vänstern är resonliga om skatter

En vanlig tanke bland liberaler är att vi håller med vänstern i de flesta fundamentala värderingsfrågor. Mänskliga rättigheter, kultur, tron på en likvärdig skola. Allt det här och mycket mer har vi gemensamt med vänstern men inte med konservativa. Så vad är det som gör att vi inte är vänster utan snarare ser oss själva som mitten?

Enkelt. Den ekonomiska politiken och allt som medföljer. Jag vill dock utmana idén om att vi saknar beröringspunkter med vänstern på de områdena.

Låt oss börja med att fråga oss vad många liberaler är ute efter i skattepolitiken. Är det ett sänkt skattetryck generellt, eller en minskad progressivitet? Med progressivitet menas hur pass mycket större andel en rikare person betalar i skatt än en fattigare. Det finns en del som talar för att båda de målen är önskvärda. När nyliberaler önskar sig platt skatt så betyder det att man tar bort mer eller mindre all progressivitet från skatteskalan. Men låt oss vara ärliga, det finns ett av de målen som de flesta liberaler i de allra flesta fall skulle välja framför det andra. Vårt absolut vanligaste argument i skattefrågor är att låginkomsttagare borde få behålla mer av sin lön.

Vad är det vanligaste vänsterargumentet mot skattesänkningar? Att de hjälper rika mer än fattiga, samtidigt som nedskärningar drabbar alla lika hårt. En rätt uppenbar lösning skulle vara att fokusera skattesänkningar på de fattigaste. Tror du inte att vänstern skulle gå med på ett sådant förslag och att de hatar idén att människor får behålla sin lön? Då har du fel, för till och med vänsterpartiet har föreslagit sådant då och då.

Vissa skattesänkningar är alltså okej för vänstern, men kommer inte de att kräva skattehöjningar i gengäld. Ja, det kommer de kanske att göra. Vänstern brukar trots allt klaga på att Sverige har blivit ett skatteparadis. Men vad syftar de på då? Inte är det våra världsunikt höga inkomstskatter. Nej, de syftar på våra kapitalskatter som relativt till inkomstskatterna är låga. Men vore inte ett utbyte här värt att göra?

Missförstå mig inte, kapitalskatter borde även dem hållas låga, men ska vi vara ärliga så känner de flesta människor av inkomstskatter mer än vad de känner av kapitalskatter. Vill vi minimera skatter för så kallat vanligt folk så är det inkomstskatter som borde sänkas. Det borde till och med prioriteras framför att hålla andra skatter låga. Detta resonemang är inte bara godtagbart bland mitten-vänstern utan till och med vanligt förekommande bland dem och ett utbyte där stora inkomstskattesänknigar genomförs i utbyte mot att andra skatter höjs borde vara önskvärt för oss. Framförallt om det totala skattetrycket minskar.

Jag menar att vi liberaler bör ingå i ett vänsterblock. Våra gemensamma progressiva värderingar sträcker sig längre än vi oftast tänker oss. En gemensam vilja till jämlikhet gör att vi kan driva gemensam ekonomisk politik utan att det behöver röra sig om kohandel.

Carl Sträng

Chefredaktör Radikalt Forum

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: