Vi får inte sluta prata om de svaga i samhället

Just nu präglas den politiska diskussionen av regeringsbildningen vilket inte är så konstigt. Men vi får samtidigt inte glömma alla de sakpolitiska frågorna. Det finns mycket i vårt samhälle som vi behöver jobba med. En av dem är att se till att de svaga och utsatta i samhället får den hjälp de behöver. I överenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet snuddar man vid de här frågorna. Men det är fortfarande mycket som det inte pratas om och jag tänkte rada upp några viktiga frågor som vi inte får glömma.

 

Nummer ett, LSS, Lagen om Stöd och Service. Vi måste se till att det värnas om den personliga assistansen och att det blir lättare inte svårare att få. Det handlar inte bara om de som inte kan gå upp ur sängen själva utan även till exempel familjer som ibland behöver avlastningen och där korttidsboende inte är ett alternativ. Det talas om LSS i överenskommelsen men här gäller det att se till att Socialdemokraterna inte prioriterar medelklassen över de här människorna.

 

Nummer två, människor på flykt. Vi måste kunna hjälpa fler inte färre. I överenskommelsen pratas det om att stoppa kompetensutvisningar och att tillåta viss familjeförening. Men det är inte tillräckligt. Människor flyr för sina liv och det finns knappt någon konkret politik för hur vi ska kunna hjälpa dem. Det här något som vi måste jobba med både internationellt och nationellt. Vi måste se till att det inte upprättas några läger i andra länder. Asylrätten måste värnas och människor måste behandlas värdigt.

 

Nummer tre, narkotikadödligheten. Sverige har fortfarande näst högst narkotikadödlighet i EU. Människor som behöver hjälp ut missbruk behandlas fortfarande som kriminella. Det här är en fråga som Sverige måste lösa nu. Vi måste sluta jaga missbrukare och istället fokusera på dem som säljer. Vi måste sluta moralisera och istället börja hjälpa. Människor får inte slussas runt utan de behöver en kontinuitet i sin vård om de nu får den. Vi måste ta bort att man bara kan få hjälp ur sitt missbruk om man redan har slutat. Det finns helt enkelt mycket som måste lösas när det gäller den här frågan.

 

Det finns självklart fler frågor som måste diskuteras. Det finns helt enkelt många människor i vårt samhälle och i vår värld som behöver hjälp. Vi måste komma ihåg att vara humana i en tid när diskussionen blir allt hårdare och kallare. Det ska bli intressant att se hur den framtida regeringen kommer att tackla problemen som tas upp i den här artikeln.

 

Sarah Narrowe Danielsson

Skribent Radikalt Forum

Skribentfoto: Erika Apéll

 

 

Du läser Radikalt forum.

LUF Storstockholms medlemstidning.

Radikalt liberala sedan 1968

Du kanske också gillar: